je zakázáno odhazovat z oken a lodžií jakékoliv předměty

10.03.2011 22:01

 

Oznámení pro členy a nájemníky Bytového družstva Katovická

 

Oznamujeme členům a nájemníkům Bytového družstva Katovická, že je zakázáno odhazovat z oken a lodžií jakékoliv předměty – zbytky jídla, nedopalky cigaret, odpadky apod.

 

Odhazování krmiva pro zvířata a ptactvo na veřejném prostranství je porušením vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb., hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě). Za toto jednání může být uložena pokuta do výše 1.000,- Kč. Pokud se s tímto jednáním setkáte, informujte Městskou policii.

 

Co znečišťuje ulice:

 

 • odhozené odpadky včetně nedopalků cigaret, žvýkaček a zbytků potravin,
 • kapalina, která unikla z dopravních prostředků, dopravované látky,
 • mycí prostředky, které unikly při umývání karosérií nebo motorů,
 • krmení pro zvířata,
 • materiály, které vypadly při přepravě, vykládání nebo nakládání a při výjezdu vozidel ze stavenišť,
 • posypové hmoty po skončení zimy,
 • výkaly, výměšky a odpadní vody,
 • spadané plody, listí a kůra, odpad z údržby zeleně,
 • sypké materiály, které může roznést vítr nebo voda,
 • plakáty, reklamy, inzeráty mimo povolené plochy,
 • jakákoliv jiná věc, která může narušit čistotu na ulicích a veřejných prostranstvích.

Zdroj: Vyhláška o čistotě  

 

 

Upozorňujeme členy a nájemníky Bytového družstva Katovická, že ve spolupráci s Městskou policií budou ti, kdo vyhlášku nerespektují, pokutováni.

 

 

za správu nemovitostí BD Katovická
Michaela Krucká
ELZA systém s.r.o.
krucka@katovicka.cz

 

 

—————

Zpět