Hlasování formou per rollam

02.12.2022 09:20
Vážení družstevníci,
 
v souladu se stanovami Bytového družstva Katovická přistoupilo představenstvo BD Katovická k hlasování formou per rollam. 
Informace jsou uvedeny na hlasovacím lístku, který doručován emailem, v případě, že nemáte email, doručováno do schránky.
Pokud hlasovací lístek neobdržíte nejpozději do 6. 12. 2022, kontaktujte správní firmu ELZA systém s.r.o., tel 728 588 158.
O výsledku hlasování budete během ledna 2023 informováni zveřejněním na webových stránkách a na nástěnkách v jednotlivých vchodech.
 
představenstvo BD Katovická

—————

Zpět