Informace 12/2009

29.12.2009 23:27

 

Bytové družstvo Katovická

Vážení družstevníci,

 v reakci na četné dotazy, které jsme obdrželi  v návaznosti na informace, které jste obdrželi do poštovních schránek před Vánoci, vám sdělujeme následující:

1.    Bytové družstvo Katovická bylo zapsáno do obchodního rejstříku.Potvrzení o tom, že jste se stali členy družstva si prosím vyzvedněte osobně v kanceláři družstva Katovická 409/B v otevíracích hodinách ve čtvrtek dne 7.1.2010 a nebo 14.1.2010 mezi 18-20hod.

2.    Podepsání kupní smlouvy s Městskou částí Praha 8 a zaplacení 25% kupní ceny očekáváme v období březen/duben 2010. Do té doby je nutné sjednat úvěr u banky.

3.    Cena za 1 m2 bytu po započtení pohledávek a podílu za byty těch nájemců, kteří se nestali družstevníky by neměla překročit cca 11 000Kč

4.    Vzhledem k tomu, že v nejbližších dnech začnou jednání s bankami a s ohledem na skutečnost, že úvěr na 100%  ceny nemovitosti banky dnes neposkytují (budeme muset dát část z vlastních prostředků), žádáme družstevníky o sdělení (viz. útržek v informačním sdělení, které jste obdrželi do schránek dne 19.12.2009) částky, kterou jsou schopni a ochotni zaplatit z vlastních stávajících prostředků za svoji bytovou jednotku. Vzhledem k tomu, že tato informace bude mít společně s odpověďmi ostatních přímou vazbu na velikost úvěru, prosíme, aby jste uváděli pravdivé informace. S ohledem na citlivý charakter takových údajů, žádáme družstevníky o osobní sdělení při předání potvrzení členství v družstvu –viz bod. č.1.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Veškeré osobní údaje členů družstva, které byly poskytnuty Bytovému družstvu Katovická jsou považovány za důvěrné, budou využity pouze pro potřeby Bytového družstva Katovická, zejména k evidenci členů družstva. Při jejich uchovávání a používání bude postupováno v souladu se

zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

—————

Zpět