Informace k vyúčtování služeb za ll. pololetí 2010

10.06.2011 15:51

 V Praze dne 30.5.2011

 

INFORMACE K VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB ZA II. POLOLETÍ 2010

 

 • vyúčtování, které jste obdrželi, neobsahuje u jednotlivých položek výši zaplacených záloh, protože jsme od firmy PROMINECON obdrželi pouze součet přijatých úhrad SIPO – nájemné za oba měsíce ke každé bytové jednotce,
 • v tomto vyúčtování jsou zohledněny veškeré náklady na bytovou jednotku od července do prosince 2010, 
 • dále jsou zde veškeré přijaté platby za červenec až prosinec 2010, tedy i za ty měsíce, které se platili na MČP8, resp. firmě PROMINECON,
 • je zde vyúčtováno nájemné 81,- Kč/m2, ze kterého bylo odečteno 30,- Kč (fond oprav a režijní fond), a dále 9,50 Kč/měsíc za správu firmě PROMINECON,
 • tímto vyúčtováním došlo k dorovnání přijatých plateb nájemného za II.pololetí 2010. MČP8 bylo nájemné a zálohy na služby placeno zpětně (tedy např. v září se platil srpen). Z článku 29, bod 1 Stanov Bytového družstva Katovická vyplývá, že nájemné BD se platí zálohově, a má být uhrazeno nejpozději k 25. daného měsíce.  

 

REKAPITULACE k jednotlivým položkám vyúčtování:

 • položky  1 – 11   obsahují  náklady  za  bytovou  jednotku  za  6  měsíců, tj. 1. 7. – 31. 12. 2010,
 • položka 15 – splátka úvěru, tj. 4 měsíční splátky úvěru,
 • položka 16 – náklady na provizorní správu firmy PROMINECON,
 • zálohy zaplacené za jednotlivé služby a média, resp. jejich měsíční výše je uvedena v evidenčním listu, který jste obdrželi do schránek na podzim roku 2010,
 • položka „Zaplaceno na účet BD“ obsahuje 5 přijatých plateb:
 1. přijaté platby za období červenec 2010 (SIPO srpen 2010) a srpen 2010 (SIPO září 2010), které byly hrazeny MČP8, tj. nájemné 81,- Kč/m2 a zálohy na služby,
 2. platby za říjen, listopad a prosinec 2010, které byly hrazeny již na účet BD, tj. celkem platby přijaté za 5 měsíců (červenec, srpen, říjen, listopad a prosinec 2010).

 

Pokud budete mít k vyúčtování další dotazy, příp. nejasnosti, obraťte se v úředních hodinách   na správní firmu ELZA systém s.r.o. na adrese Katovická 407/12, vchod z terasy, úterý: 14 – 18 hodin a čtvrtek: 8 – 12 a 14 – 18 hodin.

Případné reklamace k vyúčtování podávejte, prosím, písemně, nejpozději do 15 dnů od jeho obdržení. 

 

za správu nemovitosti BD Katovická 

Michaela Krucká - ELZA systém s.r.o.

krucka@katovicka.cz, tel: 728 588 158

 

Sdělení v PDF: BD_info k vyúčtování.pdf (36,4 kB)

 

 

—————

Zpět