Informace o vyúčtování služeb za II. pololetí 2010

03.05.2011 11:39

Informace o vyúčtování služeb za II. pololetí 2010, 

vyúčtování nájemného za červenec, srpen 2010

 

Představenstvo Bytového družstva Katovická se omlouvá za opožděné vyúčtování služeb za II. pololetí roku 2010. Ke zpoždění došlo v souvislosti s převodem vlastnického práva k budově na Bytové družstvo Katovická. Servisní smlouva s firmou THERM, s.r.o., která zajišťuje vyúčtování dodávek tepla a teplé vody byla podepsána až v březnu 2011, tím došlo ke zpoždění předání vyúčtování. Vyúčtování služeb pro jednotlivé členy družstva a nájemníky bude rozesíláno v polovině května 2011.

Součástí vyúčtování bude i zúčtování nájemného za měsíc červenec a srpen 2010, které bylo uhrazeno na účet PROMINECON, a.s. členy a nájemníky našeho družstva v době, kdy již budova patřila Bytovému družstvu Katovická. Vratka nájemného bude ponížena o povinnou zálohu do fondu oprav a náklady spojené se správou domu za měsíce červenec a srpen 2010 prováděné firmou PROMINECON, a.s. Vratka nájemného bude zúčtována s případným nedoplatkem na službách za rok 2010.

Představenstvo tímto informuje členy, že řádná členská schůze se bude konat 26. května 2011. Pozvánku na členskou schůzi obdrží členové včas společně s uvedeným programem členské schůze. 

 

V Praze dne 29. dubna 2011

 

JUDr. Olga Uhrová

předseda představenstva

 

—————

Zpět