Informace pro družstevníky

25.02.2010 22:47

 Bytové družstvo Katovická

Katovická 409/B Praha 8 Bohnice, 18100  IČO 28997221

 

 

Vážení družstevníci,

 

S ohledem na množící se dotazy  a v návaznosti na proběhlý průzkum poskytnutí vlastních finančních zdrojů na koupi své bytové jednotky vám sdělujeme následující:

 

  1. Informaci o tom, kolik finančních prostředků z vlastních zdrojů jsou jednotliví nájemníci schopni a ochotni poskytnout poskytlo celkem 320, tedy 94%  všech členů Bytového družstva Katovická. Celkový přislíbený objem dosáhl hodnoty 69.8 mil. Kč, což je 30% z předpokládané kupní ceny domu. Úhradu 100% ceny své bytové jednotky při avizované maximální ceně 11000 Kč/m2 přislíbilo celkem 58 členů bytového družstva.
  2. V současné době probíhá finalizace výběru bankovního domu, který  je ochoten poskytnout úvěr na koupi našeho bytového domu. Touto cestou děkujeme těm z vás, kteří poskytli kontakty a návrhy na konkrétní bankovní domy. Byly poptány tyto banky: Raiffeisenbank, Raiffeisen stavební spořitelna, Česká spořitelna, Volksbank, ČSOB, Komerční banka, Modrá pyramida, LBBW, Unicredit Bank, Wusstenrot – stavební spořitelna. Vzhledem k vývoji na poli bankovních úvěrů tohoto rozsahu za poslední rok vyhovují našim požadavkům pouze Volksbank a ČSOB, protože umožňují poskytnutí úvěr ve výši cca 160 mil Kč, což je přibližná výše úvěru, kterou potřebujeme s ohledem na schopnost nájemníků uhradit část kupní ceny z vlastních zdrojů..
  3. MČ informovala družstvo o digitalizaci pozemků provedené v Bohnicích Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu. V souvislosti s touto digitalizací došlo k nepatrnému zvětšení výměry pozemků, které musíme společně s domem koupit (pozemky pod domem, event. v těsném sousedství) a tím došlo k nárůstu celkové kupní ceny celého bytového domu, která nově činní 225 294 430 Kč.
  4. Termín další členské schůze je dne 25.3.2010 od 19 hod v KD Krakov. Pozvánku na členskou schůzi společně s programem jednání obdržíte do vašich poštovních schránek.
  5. S vašimi dotazy  se můžete i nadále obracet na telefonní číslo družstva 736 667 662, event. nás přijít navštívit vždy v sudý čtvrtek do kanceláře družstva.

 

Za Bytové družstvo                                                                             JUDr. Olga Uhrová

 

V Praze dne 25.2.2010

—————

Zpět