Kamerový systém - stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 1/2016.

19.06.2017 08:31
    V návaznosti na diskusi na členské schůzi našeho družstva zveřejňujeme závazné stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 1/2016.
 
Ze stanoviska je patrno:
 
  • Kamerový systém lze instalovat jedině za účelem ochrany života, zdraví a majetku uživatelů bytů v domě,
  • K instalaci kamerového systému není nutný souhlas Úřadu
  • Kamery musí být instalovány jen na frekventovaných místech – tj. u vstupu do domu, do výtahu směrem do výtahu a v okolí schránek. V našem případě ještě do průchozích chodbiček ve 4. a 8. patře
  • Před zahájením monitorování musí byt instalace kamerového systému řádně nahlášena Úřadu na ochranu osobních údajů a monitoring musí být oznámem uživatelům bytů a třetím osobám, které do domu přicházejí a to jednak projednáním na členské schůzi a na shromáždění SVJ, na vstupních dveřích do domu (z obou stran) musí být výslovné upozornění, že v domě je instalován kamerový systém.
 
V Praze dne 15. června 2017
Soňa Teplá
předseda představenstva
 

příloha - Úřad na ochranu osobních údajů - Kamerový systém v domě.pdf

—————

Zpět