KANDIDÁTI NA ČLENY KONTROLNÍ KOMISE

13.04.2018 15:29

KANDIDÁTI NA ČLENY KONTROLNÍ KOMISE

 

V souladu s článkem 53, odst. 1 Stanov Bytového družstva Katovická končí dnem 25. února 2018 funkční období všem členům kontrolní komise. Dle článku 53, odst. 2 Stanov funkce člena kontrolní komise zaniká nejpozději uplynutím funkčního období. Řádná členská schůze je plánována na konec května 2018, kde musí dojít i k volbě nové kontrolní komise. Funkční období členů je 5 let a opětovná volba je možná.

 

Představenstvo a kontrolní komise tímto vyzývá všechny členy, aby navrhli kandidáty do kontrolní komise.

Návrh lze podat elektronicky na adresu info@katovicka.cz nebo písemně vhodit do schránky kontrolní komise u vchodu do čp. 409 (zadní vchod z Katovické). Návrh označte „Návrh kandidáta na člena kontrolní komise“.

 

Podmínky pro člena kontrolní komise v souladu se zákonem o obchodních korporacích, živnostenským zákonem a stanovami Bytového družstva Katovická. 

 

Člen kontrolní komise musí být osoba bezúhonná, plně svéprávná, starší 18 let, nesmí mít daňové nedoplatky vůči orgánům státu a nesmí být v insolvenci (úpadku) a to ani v posledních 3 letech. Člen kontrolní komise nesmí být zároveň členem představenstva družstva.

 

Člen kontrolní komise musí disponovat dostatečnými znalostmi a praktickými zkušenostmi v následujících oblastech:

  • elektronická komunikace (MS Word, MS Excel, mailová komunikace, přístup k internetu, vlastní nebo pracovní PC).

Člen kontrolní komise by měl disponovat znalostmi a praktickými zkušenostmi v některé následujících oblastí:

  • stavebnictví, správa budov, účetnictví, právo, vše se zaměřením na problematiku bytových družstev a SVJ.

 

V Praze dne 12. dubna 2018

 

Ing. Vladimír Špůrek

předseda kontrolní komiseVíce zde: www.katovicka.cz

 

—————

Zpět