Malování i výměna PVC ve společných prostorách

19.02.2016 15:12

MALOVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR A VÝMĚNA PVC VE

SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH

Vážení družstevníci, nájemníci, vlastníci
 
od 29. 2. 2016 bude zahájeno malování a výměna PVC ve společných 
prostorách. 
Malování i výměna PVC bude prováděna jak na společných chodbách, 
schodištích, tak i ve společných chodbičkách u bytů. Současně budou prováděny i 
opravy zábradlí a výměna madel zábradlí. 
Práce bude provádět firma MOTL.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že bude potřeba zpřístupnit a vyklidit všechny 
společné prostory.
 
O konkrétním termínu provádění prací budete předem informováni. 
Předběžný harmonogram, může dojít k jeho změně (měsíce se mohou překrývat, 
práce mohou být prováděny současně ve více vchodech):
 
VCHOD č.p. Měsíce provádění prací
406, 405 březen, duben, květen 2016
402, 403, 404 květen, červen, červenec 2016 
407, 408, 409 červenec, srpen, září 2016 
410, 411, 412 září, říjen, listopad 2016 

 

Přípravné práce jako např. demontáž madel zábradlí, demontáž zařízení na 
zdech mohou být prováděny ve všech vchodech již od března 2016.
 
 
V Praze dne 18. 2. 2016 
 
 
za správu nemovitosti SV a BD Katovická
M.Popelková – ELZA systém s.r.o. 
michaela.popelkova@katovicka.cz

—————

Zpět