Nezapomeňte, dnes 2.11.2009 je ustavující schůze, účast nutná !

02.11.2009 10:04

 

Pozvánka

 

na ustavující členskou schůzi

 Bytového družstva Katovická

 

která se koná v pondělí 2. 11. 2009 od 19.00 hod

ve velkém sále v KD Krakov

 

 

 

Program jednání

 

  1. volba předsedajícího
  2. přijetí závazku členského vkladu
  3. schválení zapisovaného základního kapitálu družstva
  4. schválení stanov
  5. volba orgánů družstva
  6. dotazy, připomínky

 

 

Na schůzi bude nutné prokázat se platným občanským průkazem. Pokud se nebudete moci dostavit osobně, můžete pověřit jinou osobu, pro kterou si zajistěte řádně ověřenou plnou moc. Vaše účast (nebo Vámi pověřeného zástupce) na schůzi je nutná.

 

Vzhledem k počtu nájemníků doporučujeme dostavit se v předstihu (sál je pronajat již od 18.00 hod) k odevzdání přihlášky za člena bytového družstva, podpisu prezenční listiny a potvrzení o převzetí základního členského vkladu.

 

Vyplněnou přihlášku do družstva, občanský průkaz a případně plnou moc vezměte s sebou!

 

 

 

                                                          Svolavatel:       Ing. Pavel Vágner

Michaela Krucká

Petr Šváb

Blanka Bielová

David Ševčík

—————

Zpět