ODEČTY TEPLA A VODY

09.01.2011 21:21

  

ODEČTY TEPLA A VODY

 

Vážení členové družstva,

 

dovolujeme si Vás požádat o zpřístupnění Vašeho bytu, případně pronajatého nebytového prostoru z důvodu odečtu tepla a vody v níže uvedených termínech:

 

Katovická č.p.

402/22-403/20 - dne 10.1.2011 v době od 16,00 hod. do 20,00 hod.

404/18-405/16 - dne 11.1.2011 v době od 16,00 hod. do 20,00 hod.

407/12-408/10 - dne 12.1.2011 v době od 16,00 hod. do 20,00 hod.

409/8-410/6  -  dne 17.1.2011 v době od 16,00 hod. do 20,00 hod.

411/4-412/2  -  dne 18.1.2011 v době od 16,00 hod. do 20,00 hod.

406/14    -   dne 19.1.2011 v době od 16,00 hod. do 20,00 hod.

 

 

Odečty budou provádět pracovníci společnosti THERM s.r.o.

 

V souladu s Občanským zákoníkem § 692 odst. 3., si Vás dovolujeme upozornit, že spotřebitel je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit majiteli, představenstvu nebo jím pověřené osobě přístup do bytu a k dalším technickým zařízením, aby ten mohl provést instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody i odečet naměřených hodnot.

 

V průběhu odečtů osoby provádějící odečty neposkytují informace o způsobu rozúčtování a o technických parametrech měřidel.

 

Informace o způsobu rozúčtování, technických parametrech měřidel a domluvu o náhradním termínu odečtů si, prosím, domlouvejte přímo se zhotovitelem rozúčtování – THERM s.r.o., tel. 245 009 139.

 

 

 

Děkujeme za spolupráci

za správu nemovitosti BD Katovická

Michaela Krucká

ELZA systém, s.r.o.

V Praze dne 7.1.2011

 

—————

Zpět