Oprava chodníků v Katovické - update

12.04.2018 10:17

Oprava chodníků v Katovické

 
    V pondělí 9.4.2018 byla zahájena oprava chodníku v Katovické. Práce provádí vlastník komunikace Magistrát hl.m.Prahy. Bude se nově asfaltovat hlavní chodník vč. nových obrubníků, nikoliv odbočky ke vchodům
Vchody ze strany Katovické zůstanou po celou dobu přístupné. 
Práce budou probíhat ve 3 etapách:
- směrem od vchodu 409 do 406
- poté 405 - 402
- následně až k přechodu na začátku ulice
Každá etapa bude trvat cca 10-15 dní.
 
Info k 13.4.2014 - Při provádění prací bylo zjištěno, že z technických důvodů bude nutné v některých případech vybourat asfalt i v odbočkách do vchodů. Dle stavbyvedoucího provádějící firmy budou vstupy do domů, po dobu provádění prací, přístupné. 
 
 
 
 
Žádáme Vás o respektování změny dopravního značení po dobu opravy.
 

—————

Zpět