Otevřela se klubovna pro člany SVJ a BD

07.05.2020 11:44
Využívání klubovny pro členy SVJ a Bytového družstva Katovická
 
 
V průběhu uplynulých měsíců se nám podařilo zprovoznit klubovnu, která se nachází v kanceláři bytového družstva v Praze 8, Katovická 409/8. Klubovna je k dispozici členům Bytového družstva Katovická a vlastníkům bytů v SVJ Katovická 402 – 412 a jejich rodinným příslušníkům. Místnost lze využít buď pro rodinnou oslavu nebo ke hře stolního tenisu. Za použití klubovny se uhrazuje 10,00 Kč za hodinu, max. 100,- Kč za den. Součástí místnosti je sociální zařízení a malá kuchyňka. Každý je povinen po sobě uklidit, kdo neuklidí, uhradí 1 000,00 Kč za jednorázový úklid úklidovou službou.
Pro hru stolního tenisu je v místnosti ping-pongový stůl, síťka. Pálky a míčky si musí každý přinést.  Za děti odpovídají rodiče.
Bližší podmínky jsou uvedeny v provozním řádu, který je zveřejněn na webových stránkách BD Katovická a je vyvěšen v klubovně. 
Za BD Katovická a SVJ vykonává funkci správce pan Daniel Pleva. Objednávku a zamluvení klubovny lze učinit pouze elektronicky na objednávkovém archu, který je na www.katovicka.cz.
 
 
 
V Praze dne 5.května 2020
Představenstvo BD Katovická

Využívání klubovny pro členy SVJ a Bytového družstva Katovická

 
V průběhu uplynulých měsíců se nám podařilo zprovoznit klubovnu, která se nachází v kanceláři bytového družstva v Praze 8, Katovická 409/8. Klubovna je k dispozici členům Bytového družstva Katovická a vlastníkům bytů v SVJ Katovická 402 – 412 a jejich rodinným příslušníkům. Místnost lze využít buď pro rodinnou oslavu nebo ke hře stolního tenisu. Za použití klubovny se uhrazuje 10,00 Kč za hodinu, max. 100,- Kč za den. Součástí místnosti je sociální zařízení a malá kuchyňka. Každý je povinen po sobě uklidit, kdo neuklidí, uhradí 1 000,00 Kč za jednorázový úklid úklidovou službou.
Pro hru stolního tenisu je v místnosti ping-pongový stůl, síťka. Pálky a míčky si musí každý přinést.  Za děti odpovídají rodiče.
Bližší podmínky jsou uvedeny v provozním řádu, který je zveřejněn na webových stránkách BD Katovická a je vyvěšen v klubovně. 
Za BD Katovická a SVJ vykonává funkci správce pan Daniel Pleva. Objednávku a zamluvení klubovny lze učinit pouze elektronicky na objednávkovém archu, který je na www.katovicka.cz (sekce Pro registrované, Rezervace klubovny).
 
 
 
V Praze dne 5.května 2020
Představenstvo BD Katovická
 

—————

Zpět