Pozvánka na členskou schůzi BD Katovická 27.3.2012

15.03.2012 22:45

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická

IČ 289 97 221

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8

Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8, Praha 8 – Bohnice, 181 00

svolává  členskou schůzi bytového družstva,

která se koná dne 27.3. 2012, v 19:00 hodin,
v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,
velký sál 
 
Návrh programu členské schůze:
  1. Zahájení, schválení programu
  2. Zpráva o hospodaření bytového družstva ( účetní uzávěrka za rok 2011, včetně schválení rozdělení zisku)
  3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2011 ( informace: o uzavření smlouvy o dílo na výměnu oken ve společných částech domu, o připravované smlouvě o dílo na celkovou opravu střechy, o dešťosvodech  apod.)
  4. Domovní řád
  5. Schválení usnesení
  6. Příprava pro nové volby představenstva ( na podzim končí volební období )
  7. Různé a diskuze ( informace: o postupu při zasklívání lodžií, nové nájemní smlouvy – v průběhu dubna, návrh schválení přístupu družstva ke zpracování vlastníka attd.)
 
 
 
Registrace členu družstva na prezenční listině bude zahájena 60 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka. V případě zastupování se zástupce člena družstva prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí. 
 
 
 
 
Za představenstvo družstva
Předsedkyně JUDr. O. Uhrová
 
 
 
V Praze  dne 8.3.2012
 

—————

Zpět