Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická 22.5. 19:00

20.04.2017 08:19

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická

 

IČ 289 97 221

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8

Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8

Praha 8 – Bohnice, 181 00

 

svolává členskou schůzi bytového družstva,

která se koná dne 22. 5. 2017, od 19:00 hodin,

v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,

Velký sál

Návrh programu:

 

1. Zahájení, schválení programu a schválení orgánů členské schůze

2. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé volební období

3. Zpráva kontrolní komise o hospodaření bytového družstva

4. Zpráva o hospodaření BD Katovická za rok 2016, účetní uzávěrka, schválení zisku

5. Vyhodnocení akce malování a pokládky PVC, předložení Návrhu investičních akcí pro rok 2017 –

     I.pol. 2018

6. Informace o splácení úvěru a metodika platebních podmínek k ukončení fixačního období u

    bankovního ústavu ČS

7. Informace o souboru úsporných opatření v oblasti nakládání s energiemi

8. Různé ( podněty a  návrhy členů družstva)

 

 Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 60 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc (bez ověření)  např. některému ze sousedů, o kterém víte, že se schůze zúčastní.  Plná moc musí být udělena k účasti a hlasování na konkrétní členskou schůzi, nelze přijmout „obecnou nebo generální“ plnou moc. Vzor plné moci je na webových stránkách, příp. v kanceláři správní firmy. Zástupce člena družstva se prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.

Pozor, všichni ze svých peněz hradíme přímou platbu za pronájem sálu.

 

Přílohy:

plná moc schůze 22_5_2017.doc

Zpráva o hospodaření 2016_BD Katovická.pdf
Výsledovka analyticky 2016.pdf

Zpráva KK pro ČS_2017-05-22.zip

bod 5. vyhodnocení malování a invest. akce 2017-2018.pdf

Referát k bodu 7. - úsporná opatření v oblasti nakládání s energiemi.pdf

Referát k bodu 6. - informace k financovani.pdf
 

 

za představenstvo družstva

předsedkyně Soňa Teplá

 

V Praze dne 20. dubna 2017

—————

Zpět