Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická

03.09.2021 07:32

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická

 

IČ 289 97 221

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409 /8

Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8

Praha 8 – Bohnice, 181 00

 

svolává členskou schůzi bytového družstva,

která se koná dne 14. 9. 21, od 19:00 hodin,

v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,

Velký sál

 

 

Návrh programu:

 

  1. Zahájení, schválení programu a schválení orgánů členské schůze
  2. Úprava Stanov BD podle novely zákona č.90/2012 s účinností 1.1.2021
  3. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé období
  4. Zpráva kontrolní komise o činnosti
  5. Zpráva o hospodaření BD Katovická za rok 2020, účetní uzávěrka, schválení zisku
  6. Schválení investičních akcí na roky 2021–2026
  7. Úprava ve financování prostředků pro fond oprav
  8. Různé

 

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 60 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc (bez ověření) např. některému ze sousedů, o kterém víte, že se schůze zúčastní.  Plná moc musí být udělena k účasti a hlasování na konkrétní členskou schůzi, nelze přijmout „obecnou nebo generální“ plnou moc. Vzor plné moci je na webových stránkách, příp. v kanceláři správní firmy. Zástupce člena družstva se prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.

Pozor, všichni ze svých peněz hradíme přímou platbu za pronájem sálu.

 

Žádáme Vás o eventuální dodržování aktuálních mimořádných a ochranných opatření MZ.

 

 

za představenstvo družstva

předsedkyně Soňa Teplá

 

V Praze dne 5. srpna 2021

 

Přílohy:

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění, 2020 Zkrácený rozsah - Bytové družstvo Katovická.pdf
Rozvaha, 2020 Bytové družstvo Katovická.pdf
BD_výsledovka_2020.pdf
BD_schválení zisku_závěrky_schůze 14_9_21_Popelková.pdf
 

 

—————

Zpět