Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická

09.06.2023 08:56

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická    

                                                                                                                                                                                                  

IČ 289 97 221

 

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8

 

Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8

Praha 8 – Bohnice, 181 00

                                                        svolává náhradní členskou schůzi bytového družstva,

                                               která se koná dne 22. června 2023, od 19:00 hodin,

v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,

Velký sál

Návrh programu:

 

  1. Zahájení, schválení programu a schválení orgánů členské schůze
  2. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé období
  3. Zpráva kontrolní komise o hospodaření bytového družstva
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a rozdělení zisku
  5. Informace o průběhu (realizací) schválených investičních akcí
  6. Byt 407/26: rekonstrukce / pronájem
  7. Volby členů představenstva a kontrolní komise a schválení smlouvy o výkonu funkce pro zvolené členy představenstva a kontrolní komise
  8. Různé (jak správně hlasovat formou per rollam, informace o výběru finančních prostředků ze zavedeného institutu „ RUP“, informace o tvorbě nového webu Katovická)

 

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 60 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc (bez ověření) např. některému ze sousedů, o kterém víte, že se schůze zúčastní.  Plná moc musí být udělena k účasti a hlasování na konkrétní členskou schůzi, nelze přijmout „obecnou nebo generální“ plnou moc. Vzor plné moci je na webových stránkách, příp. v kanceláři správní firmy. Zástupce člena družstva se prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.

Disponenti e-mailové adresy jsou povinni nahlásit správcovské firmě aktualizovanou adresu.

Pozor, všichni ze svých peněz hradíme přímou platbu za pronájem sálu!!!

 

Přílohy:

plná moc schůze náhradní 22_6_23.docx

 

za představenstvo družstva

předsedkyně Soňa Teplá

V Praze dne 8.června  2023

 

—————

Zpět