Pozvánka na náhradní členskou schůzi BD Katovická

08.06.2016 21:13

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Katovická

 

IČ 289 97 221

 

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409 /8

 

Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8

Praha 8 – Bohnice,181 00

 

svolává náhradní členskou schůzi bytového družstva,

 

která se koná dne 22.6.2016, od 19:00 hodin,

v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,

Velký sál


 

Návrh programu:

 

1. Zahájení, schválení programu a schválení orgánů členské schůze,
2. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé volební období,
3. Zpráva o hospodaření BD Katovická za rok 2015, účetní uzávěrka, schválení zisku,
4. Zpráva kontrolní komise o hospodaření bytového družstva,
5. Informace o probíhajících investičních akcích v roce 2016  a návrh čerpání finančních prostředků z fondu oprav na rok 2016 – 2020,
6. Roční udržovací poplatek pro členy, kteří nejsou nájemci bytu,
7. Příspěvek na úklid, osvětlení a výtah společných prostor za psa ,
8. Různé (parkování vozidel na trávníku).

 

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 60 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc (bez ověření)  např. některému ze sousedů, o kterém víte, že se schůze zúčastní.  Plná moc musí být udělena k účasti a hlasování na konkrétní členskou schůzi, nelze přijmout „obecnou nebo generální“ plnou moc. Vzor plné moci je na webových stránkách, příp. v kanceláři správní firmy. Zástupce člena družstva se prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.

Pozor, všichni ze svých peněz hradíme přímou platbu za pronájem sálu.

 

vzor plné moci - schůze BD.doc

Zpráva o hospodaření,_účetní uzávěrka 2015.pdf

RUP.pdf

 
 


 

za představenstvo družstva

předsedkyně Soňa Teplá

 

V Praze dne 9.června 2016.

 

—————

Zpět