Pozvánka na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Katovická

12.10.2020 10:48

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Katovická

 

IČ 289 97 221

 

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8

Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8

Praha 8 – Bohnice, 181 00

 

svolává náhradní členskou schůzi bytového družstva,

která se koná dne 12. 11. 2020, od 19:00 hodin,

v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,

Velký sál

Návrh programu:

 

  1. Zahájení, schválení programu a schválení orgánů členské schůze
  2. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé období
  3. Zpráva kontrolní komise o hospodaření bytového družstva                                                          
  4. Zpráva o hospodaření BD Katovická za rok 2019, účetní závěrka, schválení zisku

      za rok 2019 a rozdělení zisku

  1. Schválení podmínek pro udělení souhlasu a pro společný postup při rekonstrukci OC ODRA
  2. Informace o odpuštění části nájemného v době nouzového stavu nájemcům nebytových prostor
  3. Návrh investičních akcí pro rok 2020-21
  4. Změny prohlášení vlastníka
  5. Zprovoznění klubovny, správce pan Pleva (informace o provozu klubovny)

9.   Různé (dotazy členů družstva)

 

 Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 60 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost.

V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc (bez ověření)  např. některému ze sousedů, o kterém víte, že se schůze zúčastní.  Plná moc musí být udělena k účasti a hlasování na konkrétní členskou schůzi, nelze přijmout „obecnou nebo generální“ plnou moc. Vzor plné moci je na webových stránkách, příp. v kanceláři správní firmy. Zástupce člena družstva se prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.

Pozor, všichni ze svých peněz hradíme přímou platbu za pronájem sálu!

 

 

 

za představenstvo družstva

předsedkyně Soňa Teplá

V Praze dne 12.10. 2020

 

 

—————

Zpět