Pozvánka na shromáždění Společenství vlastníků 19.6. 18:00

16.05.2017 10:03

P o z v á n k a

 

na shromáždění Společenství vlastníků Katovická č. p. 402 – 412

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8

 

 

Bytové družstvo Katovická jako předseda společenství vlastníků svolává shromáždění Společenství vlastníků Katovická č. p. 402 – 412,

které se koná dne 19. 6. 2016 od 18.00 hodin,

v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,

malý sál

 

 

Návrh programu:

 

1.    Zahájení, schválení programu, volba orgánů shromáždění;

2.    Zpráva o hospodaření společenství, schválení účetní uzávěrky, schválení rozpočtu na rok 2017;

3.    Zpráva o správě domu, provedených, prováděných a plánovaných opravách;

4.    Informace o souboru úsporných opatření v oblasti nakládání s energiemi;

5.    Různé:

- odsouhlasení stavebních úprav v bytové jednotce číslo 18, Katovická 409/8,

- odsouhlasení pověření k uzavření nájemní smlouvy k zrušené trafostanici předsedou společenství vlastníků,

6.    Závěr.

 

Dokumenty k pozvánce ZDE

V Praze dne 4. 5. 2016

 

                                                                      Předseda společenství vlastníků

                                                                      při výkonu funkce zastupuje

v. r. Ing. Jiří Růžička

 

 

Občanské průkazy s sebou ! 

                   

—————

Zpět