Pozvánka na shromáždění Společenství vlastníků Katovická - Pouze SVJ

30.05.2022 13:57

POUZE PRO VLASTNÍKY BYTŮ

 

P o z v á n k a

 

na shromáždění Společenství vlastníků Katovická č. p. 402 – 412

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8

 

 

Bytové družstvo Katovická jako předseda společenství vlastníků svolává shromáždění Společenství vlastníků Katovická č. p. 402 – 412,

které se koná dne 28. 6. 2022 od 19.00 hodin,

v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,

malý sál

 

 

Návrh programu:

 

  1. Zahájení, schválení programu, volba orgánů shromáždění
  2. Zpráva o hospodaření společenství, schválení účetní závěrky, schválení rozpočtu na rok 2022
  3. Zpráva o činnosti představenstva BD
  4. Informace o průběhu (realizaci) schválených investičních akcí
  5. Různé (změna v zastupování u výkonu funkce předsedy společenství vlastníků, revitalizace výměníku tepla vlastníkem PTAS – pozemek č. 585/ 68 ,497, 160,  Odra- dotazy, informace o možné instalaci klimatizačních jednotek na jižní fasádu, podněty a návrhy vlastníků společenství)
  6. Závěr

 

Příloha: účetní závěrka BD 2021.pdf

 

Registrace vlastníků Společenství vlastníků Katovická č. p. 402-412 na prezentační listině bude zahájena 60 minut před konáním shromáždění.

 

V Praze dne 26. 5. 2022

 

                                                                      Předseda společenství vlastníků

                                                                      při výkonu funkce zastupuje         

v. r. JUDr. Olga Uhrová

 

 

Občanské průkazy s sebou !

U spoluvlastníků bytu je nutné předložit písemnou plnou moc (neověřenou), kterou zmocní spoluvlastníci jednoho ze spoluvlastníků, aby jejich jménem se zúčastnil shromáždění vlastníků a hlasoval. Netýká se manželů.

 

—————

Zpět