Pozvánka - shromáždění Společenství vlastníků Katovická

22.04.2016 14:16

P o z v á n k a

 

na shromáždění Společenství vlastníků Katovická č.p. 402–412

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8, IČ: 041 97 221
 
 
Předseda společenství svolává shromáždění Společenství vlastníků Katovická č.p. 
402 – 412,
které se koná dne 23. 5. 2016 od 17.30 hodin,
v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,
malý sál v přízemí
 
 
    Návrh programu:
 
    1. Zahájení, schválení programu, volba orgánů shromáždění
    2. Zpráva o hospodaření společenství, schválení účetní uzávěrky
    3. Zpráva o správě domu, provedených, prováděných a plánovaných opravách
    4. Stanovení výše odměny volených orgánů
    5. Závěr
 
    V Praze dne 16. 4. 2016
 
 
    
předseda společenství 
při výkonu funkce zastupuje 
Ing. Jiří Růžička
 
Občanské průkazy s sebou !
 
 
 

—————

Zpět