Představenstvo BD Katovická svolává náhradní členskou schůzi na 22. června 2011

10.06.2011 16:10

 POZVÁNKA

na náhradní členskou schůzi
Bytového družstva Katovická IČ: 289 97 221
se sídlem Praha 8, Katovická 409

 

    Představenstvo Bytového družstva Katovická svolává náhradní členskou schůzi, která se koná dne 22. června 2011 ve velkém sále Kulturního domu KRAKOV od 19,00 hod. Přístup do sálu je možný od 18,00 hod. 

    Řádná členská schůze, která se konala dne 26.5.2011 projednala pouze bod 1. - 7. programu členské schůze. Ostatní body programu projednány nebyly z důvodu poklesu počtu členů pod polovinu, z tohoto důvodu svolává představenstvo v souladu s článkem 38 stanov náhradní členskou schůzi na 22.6.2011.

 

Program náhradní členské schůze:

 

8.   Domovní a požární řád, 
9.   návrh na změnu v odměňování  představenstva a kontrolní komise,
10. různé – řídí člen kontrolní komise (paušální poplatek za úklid za psa, dálkové ovládání vchodových dveří),
11. usnesení (schválení plánu oprav na rok 2011, schválení domovního a požárního řádu, schválení výše odměn členům představenstva a kontrolní komise)

 

    Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení § 258 odst. 3 obchodního zákoníku, tj. tato členské schůze je usnášení schopna vždy, pokud pro rozhodnutí hlasuje nadpoloviční většina přítomných. 

 

    S ohledem na počet členů bytového družstva nelze svolat náhradní členskou schůzi na bližší termín, neboť Kulturní dům Krakov je obsazen. Jiný vhodný prostor na sídlišti Bohnice není. 

 

 

V Praze dne 2. června 2011

JUDr. Olga Uhrová

předseda představenstva

 

OBČANSKÉ PRŮKAZY S SEBOU !!!!!!!

 

Na vědomí pro členy: cena sálu v KD Krakov 7 500,- Kč. 

 

Pozvánka v PDF: POZVÁNKA na náhradní členskou schůzi.pdf (50 kB)

—————

Zpět