Představenstvo svolává členskou schůzi BD Katovická

18.05.2016 22:26

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická

 
IČ 289 97 221
se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8
 
Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8
 Praha 8 – Bohnice, 181 00
 
svolává členskou schůzi bytového družstva,
 
23. 5. 2016, od 19:00 hodin,
v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,
Velký sál
 
 
    Návrh programu:
 
    1. zahájení, schválení programu a schválení orgánů členské schůze;
    2. zpráva o činnosti představenstva za uplynulé volební období;
    3. zpráva o hospodaření BD Katovická za rok 2015, účetní závěrka, schválení zisku;
    4. zpráva kontrolní komise o hospodaření bytového družstva;
    5. informace o probíhajících investičních akcích v roce 2016 a návrh čerpání finančních prostředků z fondu oprav na rok 2016 – 2020;
    6. roční udržovací poplatek pro členy, kteří nejsou nájemci bytu;
    7. příspěvek na úklid, výtah a osvětlení společných prostor za psa;
    8. různé (parkování vozidel na trávníku).
 
Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 60 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.
 
V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc (bez ověření) např. některému ze sousedů, o kterém víte, že se schůze zúčastní. Plná moc musí být udělena k účasti a hlasování na konkrétní členskou schůzi, nelze přijmout „obecnou nebo generální“ plnou moc. Vzor plné moci je na webových stránkách, příp. v kanceláři správní firmy. Zástupce člena družstva se prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.
Pozor, všichni ze svých peněz hradíme přímou platbu za pronájem sálu. 
 
 
 
za představenstvo družstva
předsedkyně Soňa Teplá
 
V Praze dne 14. dubna 2016
 

—————

Zpět