Souhlas MČ s pokračováním privatizace a Stanovy - verze 6.

13.09.2009 22:03

 

Vážení sousedé,

přípravná skupina, respektive zástuci uvedení na čestném prohlášení obdrželi od MČ souhlas s pokračováním privatizace bytového domu Katovická (viz scan níže). Vstupujeme tak do další etapy a dle Zásad MČ běží lhůta v trvání 90 dnů (do 1/2 prosince), kdy je nutné:

  • založit právnickou osobou (družstvo) - s  tím souvisí volby do statutárních orgnánů (představenstvo a kontrolní komise)
  • registrace družstva do obchodního rejstříku  
  • složit jistinu 5000,-/byt za celý dům (360bytů) na účet MČ P8

S ohledem na blíží se volby do statutárních orgánů družstva bychom chtěli připomenout zájemcům o tuto práci nutnost odevzdání kandidátek (včetně čestného prohlášení). Pokud máte odpovídající znalosti a dovednosti dostavte se prosím v otevíracích hodinách (každý sudý týden ve čtvrtek od 18 do 20hod) do kanceláře budoucího družstva (Katovická 409B) a zaregistrujte se. Na druhé hromadné schůzi v červnu se předběžně hlásilo nejméně pět dobrovolníků. Do dnešního dne však projevili zájem pouze dva kandidáti! V této souvislosti bychom rádi uvedli, že většina členů stávající přípravné skupiny nebude do těchto orgánů kandidovat!

Obdrželi jsme novou verzi stanov po zapracování připomínek, které vzešly z minulé hromadné schůze. Stanovy jsou ke stažení zde: Stanovy BD Katovická - 6.verze.doc (254,5 kB) nebo v sekci  Dokumenty. Distribuci stanov (elektronicky/papírově) v jednotlivých vchodech budou zajišťovat příslušní zástupci vchodu (domovní důvěrníci). Při této příležitosti připomínáme, že stále není zástupce za vchod č. 410 a tak opět vyzýváme zájemce z tohoto vchodu o uvedenou funkci, aby kontaktoval přípravnou skupinu.

 

Informace o tom, že je připravena nová verze stanov bude vyvěšena na nástěnkách v jednotlivých vchodech.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

—————

Zpět