Stanovisko představenstva k opravám zvonkových kabelů v chodbičkách bytů

15.07.2016 10:21

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA K OPRAVÁM ZVONKOVÝCH

KABELŮ V CHODBIČKÁCH K BYTŮM

 
    Náhradní členská schůze konaná dne 22.6.2016 přijala usnesení, že na
náklady družstva budou opraveny zvonkové kabely v chodbičkách k bytům ve
všech patrech a vchodech technologického celku. K uvolnění zvonkových
kabelů nebo k jejich poškození došlo při výmalbě domu.
 
    V souladu s usnesením členské schůze bude oprava hrazena z fondu
oprav.
 
    Opravy zvonkových kabelů realizuje družstvo na základě rozhodnutí
členské schůze. I nadále zůstávají vlastníky zvonků a kabeláže nájemci nebo
vlastníci bytů, kteří zvonky využívají. Bytové družstvo Katovická nikdy
nebylo jejich vlastníkem a ani nadále není. Jakékoli další následné opravy a
úpravy jsou věcí vlastníků věci.
 
    Představenstvo družstva opětovně upozorňuje, že dveře do chodbičky
mají protipožární charakter a dle stanoviska záchranného sboru nesmí být
dveře uzamčeny a v chodbičkách nesmí být nic umístěno. Chodbička musí být
prázdná. V případě požáru věci umístěné v chodbičce hasičům překážejí a
vážně ohrožují včasnost a bezpečnost zákroku. Hasiči pravidelně 1x ročně
provádějí periodickou kontrolu zabezpečení technologického celku domů
proti požáru. V případě, že bude shledán nedostatek v uzamčení
protipožárních dveří nebo umístění věcí v chodbičce a družstvu bude uložena
pokuta, bude následně vymáhána po vlastnících nebo nájemcích bytů, kde
závada byla zjištěna.
 
V Praze dne 5. července 2016
představenstvo
Bytového družstva Katovická

—————

Zpět