Tabulku exaktní části hodnotících kritérií FRP

09.12.2011 10:01

 

Vážení uchazeči,

 

v rámci výběrového řízení na výměnu oken v objektu BD Katovická zveřejňujeme tabulku exaktní části hodnotících kritérií FRP. Žádám Vás o přesné a pravdivé vyplnění požadovaných hodnot do ORANŽOVÉHO SLOUPCE. Příklady hodnot jsou předvyplněny. Vyplněnou tabulku nakopírujte prosím na CD k ostatním nabídkovým dokumentům v elektronické podobě. Tabulka musí být zachována přesně v doručené podobě včetně datových formátů, není možné žádné řádky přidávat ani mazat ani pole jakkoli upravovat. V přiloženém souboru Hodnocení nabídek - uchazeči.pdf je klíč pro správné vyplnění údajů do tabulky a způsob, jak budou zadavatelem dílčí kritéria hodnocena.

V případě nejasností nebo dotazů mě můžete kontaktovat e-mailem na adrese vladimir.spurek@katovicka.cz

 

Ing. Vladimír Špůrek, předseda KK BDK

Hodnocení nabídek - uchazeči.pdf (48,6 kB)
Tabulka_bodového_hodnocení_oken_uchazeči.xls (30 kB)
 

 

—————

Zpět