Zamykání kontejnerů - předání klíčů

07.03.2024 08:48

OZNÁMENÍ A INFORMACE PRO UŽIVATELE BYTŮ

 

Vážení vlastníci, nájemníci-členové družstva,

dovolujeme si Vám oznámit, že z důvodu využívání kontejnerů cizími osobami dojde k jejich uzamčení.

Klíče od kontejnerů budou předány do poštovních schránek nejpozději do 15. 3. 2024, následně dojde k montáži zámků na kontejnery.

Ke každé bytové jednotce budou předány 2ks klíčů, další info obdržíte společně s klíči.

 

Všech 14ks kontejnerů na směsný komunální odpad umístěných v ulici Katovická je určeno pro všechny uživatele bytů v Katovické.

 

VYUŽÍVEJTE ROVNOMĚRNĚ VŠECHNY KONTEJNERY V KATOVICKÉ.

 

Žádáme Vás o důsledné třídění odpadu a využívání všech kontejnerů v ulici, abychom předešli nutnosti navýšení frekvence svozů směsného odpadu, a tím i navýšení celkových nákladů. 

 

Velkoobjemový odpad a jiný odpad umístěný u/vedle černých kontejnerů na směsný odpad nebude svozovou službou odvezen, jeho likvidaci budeme hradit všichni.

                                                                               

za správu nemovitosti SV a BD Katovická

                                                                                                Mgr. Jiří Ruda – ELZA systém s.r.o.

                                                                                               

 

—————

Zpět