Vyúčtování - ll. pololetí 2010

10.06.2011 15:59

V Praze dne 8.6.2011

VYÚČTOVÁNÍ – II. POLOLETÍ 2010

 

Vzhledem k četným dotazům a přijatým reklamacím k vyúčtování za II. pololetí roku 2010 Vám oznamujeme, že budou provedeny následující kroky:

  •  reklamace – žádost o podání vysvětlení k vyúčtování dodávky tepla, teplé a studené vody na společnost THERM,
  •  žádost MČ P8 o písemné vyjádření, jakým způsobem byly MČ P8, resp. PROMINECONu hrazeny zálohy na služby a nájemné,
  •  žádost na PROMINECON o položkové předpisy záloh ke všem bytovým jednotkám v BD Katovická.

 

Po obdržení výše uvedeného, bude možné ke každé bytové jednotce vyhotovit položkový rozpis přeplatků/nedoplatků k jednotlivým předepsaným zálohám na služby. Tento položkový rozpis, včetně výsledku reklamace na společnost THERM, případně Opravné vyúčtování služeb za II. pololetí 2010 obdrží všichni členové a nájemníci Bytového družstva Katovická do svých poštovních schránek v nejbližším možném termínu. 

 

Po obdržení opraveného vyúčtování bude běžet nová lhůta na úhradu nedoplatků, resp. výplatu přeplatků, a to 15 dní od data, kdy Vám bylo Opravné vyúčtování služeb za II. pololetí 2010 doručeno.

 

V případě, že jste již nedoplatek z vyúčtování uhradili, a ve Vašem vyúčtování dojde ke změnám, bude Vaše úhrada započtena jako přeplatek, který Vám bude v případě kladného zůstatku (přeplatek ve Váš prospěch) vrácen.

 

Děkujeme za pochopení. 

 

 

za správu nemovitosti BD Katovická 

Michaela Krucká - ELZA systém s.r.o.

katovicka@katovicka.cz, 728 588 158

 

 

Sdělení v PDF: BD Katovicka_vyuctovani 2010_reklamace.pdf (32,6 kB)

 

 

 

—————

Zpět