Vyúčtování služeb za období 01.01.2010 – 30.06.201

03.11.2010 08:27

Vyúčtování služeb za období 01.01.2010  – 30.06.2010

 

Vážení členové bytového družstva,

 

            Počátkem října jste všichni obdrželi vyúčtování služeb od PROMINECON, a.s. (nástupce NAVATYPU). Ve většině případů vykazuje vyúčtování nedoplatek\y. Dle zjištění se nedoplatky týkají zejména následujících položek:

 

1. Teplo, resp. teplo k ohřevu TUV

Oproti předchozímu roku došlo k výraznému nárůstu jednotkové ceny. Topná sezóna trvala s ohledem na klimatické podmínky až do měsíce května. K  vyúčtování tepla dochází k 30.6.2010 pouze na základě odečtů měřidel v bytech, neboť teplárny provádějí odečty ve výměníkové stanici jen jednou ročně v prosinci. Období, kdy se netopilo, bude již součástí vyúčtování, které provede družstvo počátkem roku 2011. Navíc jsou v ročním zúčtování započteny zálohy za měsíce, kdy se netopí (červen až červenec).

 

2. Elektrická energie společných prostor

Společně s nárůstem ceny elektřiny dále došlo ke značnému nárůstu spotřeby el. energie  ve společných prostorách bytového domu...

  • V položce vyúčtování za výtah je započítána i spotřeba el. energie za výtah.
  • V položce elektrická energie ostatní je započtena elektřina za osvětlení ve společných prostorách vchodu (vchod, sklepy, chodbičky u bytů) včetně paušálu za elektroměr.

 

Standardně provádí PRE,a.s. pro PROMINECON, a.s. vyúčtování 1 x za rok a to v měsíci dubnu.  Ve vyúčtování za rok 2009 byla tedy spol. elektřina od dubna 2008 do dubna 2009. Ve vyúčtování za 1.pololetí roku 2010 je  tedy el. energie za období od května 2009 do dubna 2010 + květen a červen 2010, tedy celkem za 14 měsíců. Zúčtovány jsou zálohy zaplacené v nájemném za období leden až červen 2010, tedy celkem za 6 měsíců.

 

V ostatních případech odpovídá spotřeba spotřebě  r. 2009 za stejné období. Spotřebu v bytech si platí každý samostatně.

 

            Dne 21.10.2010 se za přítomnosti zástupce ELZA systém s.r.o. uskutečnilo jednání zástupců představenstva BD Katovická a  PROMINECON.a.s ve věci vyúčtování služeb. Po předložení dokladů nebyly shledány nedostatky. Z tohoto důvodu doporučuji nedoplatky uhradit, a to v požadovaném termínu. Seznam neuhrazených nedoplatků bude v listopadu 2010 předán BD Katovická. Veškeré nedoplatky je povinno  BD Katovická za své členy i nečleny uhradit, a tak v první fázi za případné dlužníky uhradí nedoplatky všichni včetně dopočítaného poplatku z prodlení. Následně bude samozřejmě  naše družstvo požadovat úhradu nedoplatku po konkrétních dlužnících.

 

V Praze dne: 22.10.2010

                                                        

—————

Zpět