Výzva pro všechny členy bytového družstva i ostatní zájemce

31.01.2011 19:52

 Výzva pro všechny členy bytového družstva i ostatní zájemce

 

Bytové družstvo Katovická má v současné době několik volných bytů všech

dispozičních řešení v domě. V souladu se stanovami družstva byl vypracován znalecký

posudek na tržní cenu jednotlivých bytů.

 

Představenstvo se se znal. posudkem seznámilo na jeho základě rozhodlo, aby volné

byty byly převedeny do nájmu buď některému ze stávajících členů družstva nebo novému

členu – fyzické osobě za předpokladu úhrady základního členského vkladu a dalšího

členského vkladu v nabídkové ceně.

 

Cena členského vkladu spojená s právem nájmu k bytu o velikosti 3+1 činí minimálně

1 900 000,00 Kč

Cena členského vkladu spojená s právem nájmu k bytu o velikosti 2 + k.k. činí minimálně

1 500 000,00

Cena členského vkladu spojená s právem nájmu k bytu o velikosti 1+k.k. činí minimálně

1 600 000,00

 

U bytu 3+1 a 1+k.k. je lodžie.

 

Všechny byty jsou původní před rekonstrukcí, byty jsou čisté, vybílené.

 

Prohlídky bytů se budou konat dne 4.3.2011 v době mezi 9 – 14 hod. a dne 17.3.2011 v době

od 13-16 hod. sraz zájemců je v kanceláři ELZA, s.r.o. Katovická 407/12 (vchod z terasy).

 

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Po prohlídce bytů do 14ti dnů je zájemce povinen uhradit na účet družstva zálohu ve výši

50 000,- Kč a zároveň v zalepené obálce uvést za jakou částku je ochoten členská práva

spojená s právem nájmu k bytu nabýt s tím, že shora uvedené ceny představují spodní limit.

U vítězné nabídky bude složená záloha započtena na členských vklad, v ostatních případech

bude do 5ti dnů vrácena. V případě, že vítěz nabídkového řízení od vstupu do bytového

družstva odstoupí nebo z jiných důvodů na jeho straně nepodá členskou přihlášku a neuhradí

celý členský vklad do 1 měsíce po oznámení, že jeho nabídka byla vybrána jako nejlepší,

složená záloha propadá družstvu.

K otevírání obálek dojde koncem dubna 2011. Přesný termín bude zveřejněn.

 

V Praze dne 30. ledna 2011

 

JUDr. Olga Uhrová

předseda představenstva

 

originální verze v PDF

—————

Zpět