Výzvy k projevení zájmu o koupi technologického celku

21.05.2009 22:47

 

Prodej bytového domu Katovická

 

Výzvy k projevení zájmu o koupi technologického celku

 

 

Vážení sousedé,

 

od minulého týdne probíhá doručování výzev MČ P8 k projevení zájmu o koupi bytového domu Katovická do vašich poštovních schránek. Současně nás MČ vyzývá k společnému jednání možnosti vytvoření právnické osoby za účelem odkoupení našeho bytového domu. V této souvislosti je nutné připravit společné závazné písemné čestné prohlášení oprávněných nájemců k povinnosti založit právnickou osobu (příloha k Zásadám č.2). Zvolená přípravná skupina bude prostřednictvím níže uvedených zástupců za každý vchod zajišťovat tuto agendu a předání na MČ P8 během června. V následujících 14 dnech (od 22.5 do 7.6) vás osloví zástupce z vašeho vchodu k podepsání čestného prohlášení. Pokud budete mít zájem, můžete zároveň prostřednictvím zástupce Vašeho vchodu odevzdat i Průzkum zájmu z řad stávajících nájemců o privatizaci bytového fondu MČ P8 (příloha k Zásadám č.1).

V této souvislosti bychom Vás rádi informovali, že dne 24.6.2009 se bude konat další hromadná schůzka v KD Krakov věnovaná nejen diskusi nad upraveným návrhem stanov. Pozvánku na schůzku včetně nové verze návrhu stanov po zapracování připomínek obdržíte v dostatečném časovém předstihu do poštovních schránek.

 

Kontakty na zástupce z jednotlivých vchodů:

Vchod

Jméno

Kontakt

402

Ida Píchová 

ip448@seznam.cz

403

Jiří Maršík 
Stepan Bittner

marsik@katovicka.cz
stepan.bittner@katovicka.cz

404

Olga Švábová

svabovi@katovicka.cz

405

Michaela Krucká

krucka@katovicka.cz

406

Jan Foltán
Jana Idjerová

photography.foltan@email.cz
idjerova@volny.cz

407

Olga Uhrová

uhrova.olga@volny.cz

408

Jiří Bartek

jiri_bartek@seznam.cz

409

David Ševčík

david.sevcik@katovicka.cz

410

Dana Řehořová

dana.rehorova@katovicka.cz

411

Iva a Petr Šimákovi

iva.sim@seznam.cz

412

Martin Kopřiva
Lucie Burdová 

kopriva.mat@gmail.com
lucka.burdova@katovicka.cz

 

Čeká nás všechny nelehký proces odkupu. Buďte prosím trpěliví. Doufáme, že tento úkol zvládneme bez zásadních obtíží. Sledujte prosím i nadále webové stránky www.katovicka.cz a diskusní fórum. Klíčové informace a dokumenty (návrh stanov atd.) budete dostávat do poštovních schránek. Budete-li mít jakékoliv nejasnosti či dotazy obracejte se prosím na zástupce z vašeho vchodu nebo přímo na členy přípravné skupiny.

 

Děkujeme za vaši spolupráci.

 

V Praze dne: 20.5.2009                                                          Váš přípravný tým

 

 text v tomto znění byl distribuován do všech schránek

 

—————

Zpět