Co dělat když?

Chci převést jednotku do OV

  • musím(e) mít doplacený úvěr/anuitu, která se váže k dané bytové jednotce
  • podat žádost o převod jednotky do OV. Žádost se doručuje správci nemovitosti ELZA systém s.r.o. V případě manželů podávají a podepisují žádost i smlouvy vždy oba manželé, stejně tak i v případě podílového spoluvlastnictví.
  • Žádost mohu podat na základě schváleného harmonogramu BD vždy v prvním měsíci každého pololetí, tedy v lednu a červenci daného roku.
  • Žádost samozřejmě může být podána kdykoliv mimo stanovený termín, nicméně podané žádosti se shromažďují na správní firmě a předávají advokátní kanceláři hromadně ke zpracování v souladu s harmonogramem 2x ročně. Advokátní kancelář zpracuje návrh na vklad, smlouvu o převodu jednotky a dále je podána žádost České spořitelně a.s. o výmaz zástavního práva k příslušné bytové jednotce.

Co bude následovat?

  • Jakmile budou všechny dokumenty zpracovány a vyřízen výmaz jednotky ze zástavního práva ze strany České spořitelny a.s., budou žadatelé o převod vyzváni ze strany BD k podpisu všech dokumentů - cca 2 měsíce od podání žádosti (tedy v březnu resp. září). Podpisy na smlouvách musí být úředně ověřeny. Po podpisu všech dokumentů budou Bytovým družstvem podány návrhy na vklad do Katastru nemovitostí.

Po zápisu jednotky do vlastnictví v Katastru nemovitostí

  • úhrada poplatku BD za převod jednotky do OV ve výši 4 600,-Kč. Výzva k úhradě tohoto poplatku je předávána vlastníkům až po samotném zápisu návrhu na vklad dané jednotky do Katastru nemovitostí. Částka obsahuje, mimo jiné, poplatek za podání návrhu na vklad do Katastru nemovitostí ve výši 2 000,- Kč. V případě, že dojde ke změně výše poplatku, bude upraven i poplatek za převod jednotky do OV.

Pozor i po převodu jednotky do osobního vlastnictví zůstává vlastník nadále členem Bytového družstva.

Tedy následuje rozhodnutí, co s členstvím v BD a jsou tyto možnosti:

  • zůstat členem (povinnost účastnit se schůzí BD). V případě prodeje jednotky je nutné myslet na to, že členství se neváže k vlastnictví a
  • ukončit členství (viz. dohoda o ukončení členství)

Přílohy:

  • Žádost o převod jednotky do OV
  • Dohoda o ukončení členství – podpisy musí být ověřeny