Pozvánka na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Katovická

03.06.2024

IČ 289 97 221
se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8
Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8
Praha 8 – Bohnice, 181 00
svolává náhradní členskou schůzi bytového družstva,
která se koná dne 18.června 2024, od 19:00 hodin
v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,
Velký sál

Návrh programu:

  1. Zahájení, schválení programu a schválení orgánů členské schůze
  2. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé období
  3. Zpráva kontrolní komise o hospodaření bytového družstva
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a rozdělení zisku
  5. Aktualizace schválených investičních akcí na rok 2024-2025
  6. Schválení investice na výměnu ZTI kanalizace-odpadního potrubí a informace ke stavu vzduchotechniky
  7. Vypořádací podíl pí S. Makiese
  8. Užívání výtahu pro byty v 1. patře (rozúčtování nákladů)
  9. Různé (informace: o zřízení kolárny, instalaci klíčů k popelnicím, rekonstrukci bytu 407/26)

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 30 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc (bez ověření) např. některému ze sousedů, o kterém víte, že se schůze zúčastní. Plná moc musí být udělena k účasti a hlasování na konkrétní členskou schůzi, nelze přijmout "obecnou nebo generální" plnou moc. Vzor plné moci je na webových stránkách, příp. v kanceláři správní firmy. Zástupce člena družstva se prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.

Pozor, všichni ze svých peněz hradíme náklady za pronájem sálu!!!

plná moc_náhradní schůze 18_6_24.docx

za představenstvo družstva
předsedkyně Soňa Teplá

V Praze dne 29. května 2024