Novinky

28.10.2018 19:12

Čištění otopné soustavy

    Vážení členové družstva, nájemníci, vlastníci,   v níže uvedených termínech bude probíhat čištění otopné soustavy. Žádáme Vás, abyste v den kdy bude prováděno čištění ve Vašem domě měli od 8,00  do cca 16:00 hodin otevřené ventily na všech radiátorech...

—————

17.10.2018 16:26

MČ Praha 8 nabízí občanům jedinečnou možnost ovlivnit budoucnost parkování v jejich čtvrti.

               MČ Praha 8 nabízí občanům jedinečnou možnost ovlivnit budoucnost parkování v jejich čtvrti. Odbor dopravy nechal zpracovat obsáhlou Analýzu možnosti úpravy komunikační zeleně na parkovací stání pro celou osmou městskou...

—————

08.08.2018 09:35

Petice - Ne přestavbě části OC Odra v Praze 8 – Bohnicích! - projednání MC P8 + odpověd P8

petice - projednání.pdf   P8: Vážená paní Teplá,   k níže uvedenému stavebnímu záměru jsme obdrželi k vyjádření projektovou dokumentaci pro účely územního řízení s názvem akce " Rekonstrukce, přístavba a nástavba obchodního domu Odra, ul. Lodžská, č.parc. 588/1, 588/2, 588/3 k. ú....

—————

25.07.2018 15:13

Čistění otopného systému

Vážení členové družstva, nájemníci, vlastníci,   žádáme Vás, abyste nyní otevřeli ventily na všech radiátorech topení v bytech na nejvyšší stupeň /stupeň č. 5/. Ventily nechte otevřené až do zahájení otopné sezony.   Na základě odsouhlasení členskou schůzí dne 12. 6. 2018 bude na...

—————

21.06.2018 16:10

Příspěvěk pana G. Kománka, který reálně ukazuje na úbytek zeleně, pokud by došlo k zamýšlené přestavbě severní části Odry a v Katovické ulici by byla realizována dvouproudová komunikace.

    Příspěvěk pana G. Kománka viz. foto, který reálně ukazuje na úbytek zeleně, pokud by došlo k zamýšlené přestavbě severní části Odry a v Katovické ulici by byla realizována dvouproudová komunikace.   Majitel Odry chce z důvodu zásobování Odry rozšířit vozovku ulice...

—————

06.06.2018 15:57

Vyúčtování služeb za rok 2017

Oznámení o vyúčtování služeb za rok 2017   Vážení členové družstva a vlastníci bytů,   v souladu s platnými předpisy je nutné vyúčtování služeb za rok 2017 prokazatelně doručit jednotlivým členům družstva nebo vlastníkům bytů, proto bude vyúčtování předáváno proti podpisu člena...

—————

06.06.2018 15:44

lávka, nutné zabezpečovací práce

      Rozhodnutí o nutném zabezpečovací práci. Spojovací lávka pro pěší mezi terasou bytového domu č.p. 412/2, v ulici Katovická a obchodním centrem ODRA lávka, odra.pdf

—————

30.05.2018 12:40

Petice - Ne přestavbě části OC Odra v Praze 8 – Bohnicích!

    Vážení vlastníci, nájemníci, do svých schránek jste obdrželi petici – „Ne přestavbě části OC Odra v Praze 8 - Bohnicích!“, jejíž návrh zpracovalo představenstvo BD Katovická. Více informací je možné získat na náhradní členské schůzi BD Katovická, bod 8. programu,...

—————

30.05.2018 12:36

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Katovická

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Katovická IČ 289 97 221 se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8 Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8 Praha 8 – Bohnice, 181 00   svolává náhradní členskou schůzi bytového družstva, která se koná...

—————

22.05.2018 20:13

Pozvánka na shromáždění Společenství vlastníků Katovická č. p. 402 – 412

P o z v á n k a   na shromáždění Společenství vlastníků Katovická č. p. 402 – 412 se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8   Bytové družstvo Katovická jako předseda společenství vlastníků svolává shromáždění Společenství vlastníků Katovická č. p. 402 – 412, které se koná dne...

—————

—————